IMAGINE 2020_Graphic

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Client: TOPPAN PRINTING CO., LTD.

Creative Direction: KOJI HIRAYAMA

Art Direction: Takeru Kawai, Rio Ebato

Design: Toshikazu Minatomura, Inami Sakurai

Copywriting: KOJI HIRAYAMA

Photo: Takaki Kumada