THE GOAL_CI, Graphic

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Client: The Goal inc.

Art Direction: Miharu Matsunaga

Design: Toshikazu Minatomura, Inami Sakurai