Maruchan QTTA_Package, Graphic

image
image
image
image

Client: TOYO SUISAN KAISHA, LTD.

Creative Direction: Shinichi Fukusato

Art Direction: Moe Furuya

Design: Toshikazu Minatomura, Inami Sakurai

Copywriting: Tomoyuki Torisu

Creative Produce: Shinji Fukushima

Photo: Satoshi Minakawa

Retouch: Eika Hamanaka