DENTSU LIVE_CI, Graphic

image
image
image
image
image

Client: DENTSU LIVE INC.

Criative Direction: Keiichi Higuchi

Art Direction: Kawai Takeru, Toshikazu Minatomura

Design: Inami Sakurai